ยาเกร็กคูแท้แบบ 1 กล่อง
ยากเกร็กคูแท้แบบ 2 กล่อง
ยาเกร็กคูแท้แบบ 3 กล่อง
ยาเกร็กคูแท้แบบ 5 กล่อง